Mirësevini tek Pyet Online Shqip. Nëse nuk jeni regjistruar, ju lutem regjistrohuni. Por, nëse tashmë jeni regjistruar atëherë identifikohuni.

Lojrat dhe Kuizet e fundit

Cili eshte dalllimi ndermjet past simple edhe past countinousit?

0 vota
Pyetur nga anonim - Kategoria: Shkenca Shoqërore

1 Përgjigje

0 vota
Dallimi ndermjet past simple dhe past continuous eshte se:
Past simple permban foljen ne kohen e shkuar.
Ndersa past continuous permban te shkuaren e foljes "to be" dhe foljen ne kohen e tashme me prapashtesen ing.

Si p.sh.
Past simple: I worked.
Past continuous: I was working.
Përgjigjur nga Stafi
Faleminderit tash cili eshte dallimi ndermjet present simple edhe present countinous?
Dallimi ndermjet tyre eshte se present simple formohet nga folja ne kohen e tashme. Si p.sh I work. Ndersa present continuous formohet nga folja "to be" ne kohen e tashme + folja ne kohen e tashme me prapashtesen ing. Si p.sh I am working.
...